Szkolny Klub Bezpieczeństwa

Od października 2013 r. w szkole naszej założony został Szkolny Klub Bezpieczeństwa
Celem
podejmowanych działań w ramach tego klubu  jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.

SKB daje nam  możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu!
Działamy w obrębie programu"„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.


Program składa się w Polsce z czterech uzupełniających się elementów:

Pakietów edukacyjnych „Droga i Ja” – unikatowego zestawu dydaktycznego dla uczniów i nauczyciela, składającego się z zeszytów ćwiczeń, testów, materiałów dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego


E-learningu – innowacyjnego programu multimedialnego dostępnego w Internecie dla dzieci, rodziców i nauczycieli

Konkursu "Twój pomysł, Twoja inicjatywa" – polegającego na przemyśleniu przez dzieci problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i motoryzacją, a następnie wdrożeniu kampanii świadomościowej w szkole i jej otoczeniu
Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa – prowadzących aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich miejscowościach.


„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to największy tego rodzaju program na świecie realizowany przez koncern motoryzacyjny. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 na krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 804 500 z Polski.