Oddział przedszkolny

    W roku szkolnym 2014/15 do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci, w tym 10 - pięciolatków
 i sześciolatków. Wychowawcą jest mgr Iwona Gałuszka. Zajęcia w oddziale prowadzą też mgr Patrycja Hajduk, mgr Danuta Śliwińska oraz ks. Stanisław Szajna. Zajęcia trwają od godziny 8.00 do 13.00 lub 13.30.

    Podczas pobytu w szkole wychowankowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska szkolnego oraz innych pomieszczeń i sal szkolnych. Biorą aktywny udział w życiu szkoły,
w organizowanych akcjach, wycieczkach, konkursach, zabawach, przedstawieniach i imprezach szkolnych. Dlatego też dzieci nie mają problemów  z późniejszą adaptacją do warunków szkolnych, podejmując naukę
w klasie pierwszej.
    Od roku szkolnego 2014/15 korzystają z ogólnopolskich programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka" i otrzymują kilka razy w tygodniu porcję owoców i warzyw oraz kartonik mleka.