AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Wielki dzień uczniów klasy pierwszej

opublikowane: 10 lis 2013, 07:58 przez Web master   [ zaktualizowane 10 lis 2013, 08:01 ]

Pierwszoklasiści naszej szkoły zostali przyjęci do grona uczniów. Uroczyste  Pasowanie na ucznia odbyło się w obecności rodziców, uczniów i nauczycieli w dniu 24 października. Na ten szczególny moment dzieci czekały z niecierpliwością. Oznacza on bowiem oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności szkolnej.  Uroczysty apel rozpoczął się od części artystycznej. Pierwszoklasiści ubrani w odświętnych strojach, w biretach na głowach pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Następnie przyszła kolej na sprawdzenie wiadomości  uczniów na temat Polski, przyrody, zasad ruchu drogowego i zasad obowiązujących w klasie i szkole, które wypadło znakomicie. Po programie artystycznym odbyła się część  oficjalna. Jej punktem kulminacyjnym było ślubowanie, które na sztandar szkoły złożyło dwunastu pierwszoklasistów: Maja Dziedzic, Bartłomiej Fary, Jakub Fary, Marcel Filus, Igor Jasiewicz, Tymoteusz Sokołowski, Dawid Stój, Igor Szlachcic, Bartosz Walczyk, Jakub Wojnarek, Oskar Wojnarowicz, Wiktoria Wójcik. Po ślubowaniu dyrektor szkoły pani E. Madej dokonała pasowania na uczniów. Dzieci ślubowały: być dobrymi Polakami, dbać o imię swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ukoronowaniem aktu pasowania było zamoczenie paluszka pierwszoklasisty w tuszu i odbicie go na pamiątkę w kronice szkolnej, a następnie wręczenie przez wychowawcę Renatę Ciołkosz pamiątkowych dyplomów i upominków ufundowanych przez rodziców. Na zakończenie główni bohaterowie spędzili czas przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Comments