AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku

opublikowane: 24 mar 2017, 04:25 przez Elżbieta Madej

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r. których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, w terminie do 28.04.2017r. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a nr telefonu; 134435417, 134435419, 134437143.
W 2017 roku Placówka Terenowa KRUS w Jaśle posiada 22 miejsca, w tym:
dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju – na II turnus: 16.07 – 05.08.2017 r. /11 miejsc/
dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – na II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r. /11 miejsc
Ċ
Elżbieta Madej,
24 mar 2017, 04:25
Comments