AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Szkoła przyjazna środowisku

opublikowane: 3 gru 2012, 13:11 przez Web master

Jednym z głównych celów edukacyjnych naszej szkoły jest kształtowanie postaw proekologicznych. Cel ten jest realizowany poprzez różnorodne działania; jednym
z podstawowych jest wdrażanie uczniów do dbałości o środowisko naturalne i kształtowanie świadomości o tym, jak ważna jest ochrona środowiska dla ludzkości. W ostatnich kilku latach szkoła prowadzi szereg działań: zajęcia o tematyce ekologicznej, prelekcje i pogadanki, organizacja konkursów szkolnych – literackich, plastycznych, turnieje wiedzy. Nasi uczniowie biorą też chętnie udział w wielu pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej – często odnosząc sukcesy, jak np.: I miejsce w 2011r. w gminnym konkursie „Czysta gmina – czyste środowisko”, dwie czołowe nagrody w tegorocznym konkursie „Rady na odpady” organizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Poza tym szkoła propaguje wśród mieszkańców naszej wsi idee ekologii poprzez plakaty i foldery o sposobach ochrony środowiska. Samorząd Uczniowski organizuje zbiórki surowców wtórnych – w bieżącym roku zbieramy makulaturę, butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Ponadto co roku wszyscy uczniowie biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”, w gazecie szkolnej „Na luzie” oraz na gazetce ściennej uczniowie publikują materiały i artykuły poruszające problemy ochrony środowiska, członkowie kółka teatralnego przygotowują scenki o tematyce ekologicznej, pierwszoklasiści po uroczystości „Pasowania na ucznia” sadzą swoje drzewko. W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie we współpracy z Radą Rodziców i Nadleśnictwem Kołaczyce zorganizowali akcję sadzenia drzew. W tym roku szkolnym we współpracy z Wójtem Gminy Skołyszyn propagujemy wśród społeczności szkolnej i lokalnej ideę segregacji odpadów. Przy budynku szkoły są umieszczone pojemniki do segregacji, zakupiono też specjalne kosze na korytarze szkolne. Ostatnio odnieśliśmy kolejny sukces – I miejsce w konkursie „Zaproś EKO Mikołaja - zostań EKO Maniakiem” organizowanym przez Branżową Organizację Odzysku S.A. w Tarnowie. Nagrodą za zwycięstwo jest czek o wartości 1000zł.

Comments