AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Szkoła promująca zalecenia "Kodeksu walki z rakiem"

opublikowane: 24 kwi 2014, 00:34 przez Patrycja Hajduk
Nasza szkoła przystapiła do wdrażanego przez Podkarpackie Biuro Prewencji Pierwotnej Nowotworów programu "Szkoła promująca zalecenia Kodeksu Walki z Rakiem". Wdrażanie programu będzie odbywać się według ściśle ustalonego harmonogramu i zakłada się, że w 2015 roku programem zostanie objęte do 80% szkół z terenu całego województwa. Udział szkoły w programie polega na aktywnym propagowaniu i stosowaniu zasad "Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" przez dzieci i młodzież szkolną.W ciągu roku szkolnego organizowane są na lekcjach wychowawczych, lekcjach przyrody  i wychowania fizycznego pogadanki oraz lekcje pokazowo-poglądowe i prezentacje multimedialne, w gazecie szkolnej zamieszczony zostanie cykl artykułów  dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych, na korytarzu szkolnym znajduje się gazetka ścienna oraz komiksy, które w przystępny dla dzieci sposób prezentują zasady zdrowego trybu życia.  Organizacja tego typu przedsięwzięć ma na celu zmianę postaw społeczeństwa wobec zdrowia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Wspólnie mamy nadzieję ukształtować zdrowe, młode pokolenie i wyposażyć je w najcenniejszy dar, jakim jest wiedza i świadomość zagrożeń wiążących się z chorobami nowotworowymi oraz jak im skutecznie przeciwdziałać, zmieniając sukcesywnie nasze przyzwyczajenia.
Comments