AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Spotkania z rodzicami

opublikowane: 29 paź 2012, 10:47 przez Web master

Nowa Rada Rodziców

Na pierwszym spotkaniu rodziców w dniu 25 września wyłoniony został nowy zarząd Rady Rodziców. Przewodniczącym został ponownie pan Zdzisław Syzdek, wiceprzewodniczącą pani Agata Wójcik, skarbnikiem pani Izabela Szczygieł, sekretarzem pani Monika Syzdek. W każdej klasie wybrano nowe Rady Oddziałowe.

Odbyła się też pierwsza wywiadówka. W trakcie spotkania wychowawcy zapoznali rodziców z obowiązującą w szkole dokumentacją, dokonali wyboru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/13, wycieczek szkolnych, proponowali zajęcia pozalekcyjne, zadania do realizacji w szkolnych programach wychowawczym i profilaktyki. Rada Rodziców podjęła decyzję o współfinansowaniu wyjazdów uczniów klas 0 –VI na basen, połączonych z nauką pływania.

Podczas wywiadówki wychowawcy poinformowali rodziców o zachowaniu i wynikach w nauce uczniów za pierwsze tygodnie września.

Comments