AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Informacja o dodatkowych dniach wolnych

opublikowane: 29 paź 2012, 10:34 przez Web master
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

02.11.2012r. (piątek)

02.01.2013r. (wtorek)

04.04.2013r.(czwartek)– sprawdzian klasy szóstej

30.04.2013r. (wtorek)

02.05.2013r. (czwartek)

31.05.2013r. (piątek)

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanych przez szkołę. Zgłoszenie potrzeby zapewnienia zajęć opiekuńczych na ustalone dni wolne następuje poprzez zgłoszenie przez rodzica lub ucznia na 3 dni przed planowanym dniem wolnym.

Comments