AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2015/16

opublikowane: 30 paź 2015, 07:16 przez Elżbieta Madej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie informuje,że w roku szkolnym 2015/2016 następujące dni:

02.11.2015r. (poniedziałek)

05.04.2016r. (wtorek) – sprawdzian klasy szóstej

02.05.2016r. (poniedziałek)

04.05.2016r. (środa)

27.05.2016r. (piątek)

01.06.2016r. – (środa) - Dzień Dziecka (gry i zabawy w szkole i na boisku szkolnym)

są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) oraz zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 2/2015-16 z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na rok szkolny 2015/2016.

Wybrane dni wolne od zajęć uzyskały pozytywną opinię Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej. W tych dniach uczniowie mogą korzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole.

Comments