Grono pedagogiczne

 Dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Madej

Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2016/17
Religia                               ks. mgr Stanisław Szajna
Biblioteka szkolna             mgr Danuta Śliwińska

Klasa "0"                            mgr Anna Madejczyk,
Nauczanie zintegrowane  mgr Beata Rogowska, mgr Renata Ciołkosz,  Magdalena Zięba,
Język polski                      mgr Ewa Podkulska 
Matematyka                       mgr Elżbieta Madej, mgr Paweł Pilut
Język angielski                  mgr Patrycja Hajduk
Przyroda                           mgr Bogusław Byczek, mgr Patrycja Hajduk
Historia                             mgr Danuta Śliwińska
Plastyka                            mgr Danuta Śliwińska
Muzyka                             mgr Beata Rogowska
Zajęcia techniczne           mgr Agnieszka Wieczorek
Zajęcia komputerowe  
    mgr Paweł Pilut
Wychowanie fizyczne       mgr Bogusław Byczek