Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół...

Nowe spojrzenie na doskonalenie nauczycieli

Od nowoczesnych szkół oczekuje się by nadążały za wyzwaniami współczesnego świata. Mają być, i większość stara się być, organizacjami nie tylko „uczącymi” ale także „uczącymi się”.

Nowym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw unowocześniony sposób wspierania szkół w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej.

Zgodnie z wypracowanymi przez ekspertów rekomendacjami powstał nowoczesny system kompleksowego wspomagania szkół w tym zakresie.

Dotychczas szkoły dostosowywały się do ofert ośrodków doskonalenia, w założeniach nowego systemu, tematyka szkoleń które realizowane będą w konkretnych szkołach będzie odpowiadać ich realnym potrzebom.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim” to projekt pilotażowy którego beneficjentem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą jest Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle . Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego główne założenia to:

  • Wspomaganie jest adresowane do szkół, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele,

  • Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań,

  • Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,

  • Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

W ramach projektu wspomaganiem objętych jest 19 Szkół Podstawowych, 26 Gimnazja, 6 Licea Ogólnokształcące, 6 Technika, 3 Przedszkola.

Do projektu w przystąpiła nasza szkół.

Więcej informacji uzyskasz klikając poniższy link.

Więcej informacji o projekcie