AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na nową stronę

opublikowane: 16 lut 2018, 13:41 przez Web master   [ zaktualizowane 5 wrz 2018, 08:32 ]

Ogólnopolski konkurs Szkoła Zdrowego Żywienia

opublikowane: 1 lis 2017, 11:47 przez Web master   [ zaktualizowane 1 lis 2017, 12:33 ]

Nasza szkoła uczestniczyła  w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła zdrowego żywienia”. Zgłaszając się do tego konkursu, zostaliśmy zobligowani do zrealizowania zadań znajdujących się w regulaminie konkursu.

            Celem konkursu było zapoznanie dzieci z zasadami racjonalnego odżywiania oraz zdrowym stylem życia.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia.

·         W ramach realizacji pierwszego zadania konkursowego w naszej szkole uczniowie klas IV-VI zostali szczegółowo zapoznani z regulaminem konkursu. Obejrzeli prezentację na temat: „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia”.   Prezentacja multimedialna dotyczyła zasad żywienia dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym. Została opracowana zgodnie ze wskazaniami Instytutu Żywności i Żywienia.

·         Podsumowanie było przeprowadzenie testu w formie quizu – uczniowie wyciągali
z koszyka przygotowane wcześniej puzzle i umieszczali je na odpowiednich stopniach piramidy żywienia. Konkurs wzbudził wiele pozytywnych emocji, a w odgadywanie prawidłowych miejsc produktów włączali się wszyscy uczniowie obecni na sali.

·         Wystawa prac na korytarzu szkolnym była uwieńczeniem konkursu.·         Przeprowadzona później debata miała w głównej mierze uświadomić młodzieży, jak ważne jest prawidłowe zestawianie produktów w pełnowartościowe potrawy i posiłki oraz łączenie różnych produktów. Wypowiedzi uczniów były ciekawe i przemyślane.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?

·         Sondaż przeprowadzony przez uczniów klasy VI wśród pozostałych dzieci wykazał, że uczniowie wiedzą, co pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i jak odżywiać się, aby zachować dobre zdrowie. Z przeprowadzonego badania wynika, iż bardzo ważną rolę w tym względzie spełnia:
– aktywność ruchowa, w tym zajęcia wychowania fizycznego
– uprawianie sportu
– spożywanie warzyw i owoców
– unikanie żywości zawierającej dużą ilość tłuszczów zwierzęcych, konserwantów i barwników
– ograniczanie pokarmów typu fast-food, oraz gazowanych i słodkich napojów.

Uczestnicy sondażu nie mieli problemu z określeniem własnych poglądów, co widać w pracach które wykonali - pełnowartościowe przekąski. Wykazali się przy tym pomysłowością i zaangażowaniem. Narodowe Czytanie

opublikowane: 4 paź 2017, 08:19 przez Web master

5 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie  mieli ogromny zaszczyt wziąć udział we wspaniałej imprezie czytelniczej, jaką jest Narodowe Czytanie. Objęte jest ono Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Jest to akcja o charakterze ogólnopolskim.
Jej celem jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z literaturą. Corocznie - od 2012 roku
- czytane są wówczas arcydzieła literatury polskiej. W tym roku do czytania wybrany został dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, który powstał w 1901 roku i uznawany jest
do dziś za największy polski dramat dwudziestego wieku. W naszej gminie Narodowe Czytanie przygotowywane jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie. My w tym roku byliśmy współorganizatorami i uczestnikami tej uroczystości na zaproszenie Dyrektor GOKiCz – p. Marty Gąsiorowskiej. Spotkanie rozpoczęła właśnie Dyrektor GOKiCz, powitała zebranych gości, odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, będący oficjalnym zaproszeniem do wspólnego czytania. Następnie fragmenty „Wesela” czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Stanisław Pawluś, Proboszcz Parafii w Skołyszynie - ksiądz Tadeusz Wawryszko, Sekretarz Gminy Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek Kędzior; Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie - Hubert Hasiak; Małgorzata Berkowicz (Główna Księgowa Banku Spółdzielczego w Skołyszynie),  Ewa Podkulska (Szkoła Podstawowa w Lisowie) oraz druh Stanisław Święch  - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
            W dalszej części uroczystości dziewięcioro uczniów starszych klas naszej szkoły
po uprzednich przygotowaniach pod opieką p. Ewy Podkulskiej i p. Danuty Śliwińskiej czytało wybrane sceny z „Wesela”, wcielając się w role bohaterów dramatu Wyspiańskiego. Byli to: Emilia Wojdyła – Radczyni, Oliwia Dyląg - Klimina, Jakub Biernacki - Dziennikarz, Jakub Furmanek - Gospodarz, Luiza Kiełtyka -Zosia, Karolina Krupa - Haneczka, Adrian Feruś - Poeta, Oskar Wojnarowicz – Czepiec, Dawid Stój - Ojciec. Ciekawa interpretacja głosowa, piękne stroje stylizowane na ówczesne czasy, wspaniała dekoracja i muzyka wprowadziły publiczność w niezwykły nastrój. Słuchaczami byli nasi pozostali uczniowie klas V-VII oraz kilka klas ze szkoły w Skołyszynie pod opieką nauczycieli.
            W ramach Narodowego Czytania odbyło się również spotkanie z Joanną Sarnecką i Maciejem Harną. Były to „Opowieści z walizki”. Opowiadacze śpiewali weselne pieśni z terenu Beskidu Niskiego oraz snuli Opowieści Karpackie przy dźwiękach liry korbowej.

Woda w szkołach - petycja

opublikowane: 13 wrz 2017, 02:14 przez Elżbieta Madej

I Petycja 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

 

Osnowa Petycji 

§1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. from 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów. 

§1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani -  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  - wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(...)"

 §2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  - petycję w przedmiocie - o podjęcia przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie - na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań - związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 

 Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 

Podmiot Wnoszący Petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Sukces uczniów klasy III w XI Gminnym Turnieju Matematycznym

opublikowane: 10 cze 2017, 14:00 przez Paweł

Dnia 6 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Gminnym Turnieju Matematycznym "Mały Matematyk" zorganizowanym dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

Przedstawiciele klasy III zostali wyłonieni w czasie szkolnego konkursu matematycznego zorganizowanego przez p. Renatę Ciołkosz dla klasy drugiej i trzeciej. Laureatami tego konkursu zostali : Piotr Krupa, Jakub Dachowski i Miłosz Byczek.

W turnieju gminnym wzięło udział sześć szkół. Celem turnieju było promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, doskonalenie  umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia oraz integracja środowisk szkolnych. Uczestnicy musieli wykazać się zdolnością współpracy, poczuciem współodpowiedzialności, a także doborem odpowiedniej strategii. Rywalizacja była zacięta, a zabawa wspaniała. 

Nasza drużyna: Miłosz Byczek, Piotr Krupa, Jakub Dachowski zajęła III miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcom gratulujemy !!!

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

opublikowane: 8 cze 2017, 05:08 przez Elżbieta Madej   [ zaktualizowane 22 cze 2017, 03:05 ]

    Nasza szkoła, jak co roku uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje.Celem tej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

    Wszelkie informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w podróży, w górach, nad morzem oraz podczas innych form spędzania wolnego czasu można znaleźć na stronie  www.bezpiecznewakacje.pl

    Akcja trwa od 22 maja do 30 września 2017 roku.

W naszej szkole wszystkie dzieci przypomniały sobie podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas m.in.pogadanek z wychowawcami. Uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym "Jestem bezpieczny, jestem świadomy  zagrożeń".

W dniu 14.06.17 wszyscy uczniowie i wychowankowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Policji, podczas którego mieli okazję powtórzyć sobie zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie są dobrze przygotowani do zbliżających się wakacji.


Szkoła dobrego wychowania

opublikowane: 8 cze 2017, 04:33 przez Paweł   [ zaktualizowane 16 cze 2017, 00:58 przez Elżbieta Madej ]

Ogólnopolski konkurs Szkoła Dobrego Wychowania

           Nasza szkoła uczestniczyła w bieżącym roku szkolnym w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła dobrego wychowania”. Zgłaszając się do tego konkursu, zostaliśmy zobligowani do zrealizowania zadań znajdujących się w regulaminie konkursu.

            Celem konkursu było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

 Zadanie 1.

 Przeprowadzenie debaty uczniowskiej oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

·        W ramach realizacji pierwszego zadania konkursowego w naszej szkole uczniowie klas IV-VI zostali szczegółowo zapoznani z regulaminem konkursu. Poszczególne klasy  na lekcjach wychowawczych prowadzili zajęcia na temat kultury i zasad dobrego zachowania w różnych dziedzinach życia i sytuacjach, oglądali scenki obrazujące kulturalne zachowanie. Przeprowadzili klasowe debaty, w czasie których ustalili najważniejsze -według siebie- zasady kultury. 

·         Działaniem mającym na celu lepsze zaznajomienie uczniów z kulturą było spotkanie z panią Adrianą Czocharą, która podczas prezentacji uczyła, jak nakryć prawidłowo stół, jakich sztućców i naczyń używać.

Następnie uczennice klasy V zaprezentowały krótką scenkę, jak kulturalnie zjeść posiłek, jaką przyjąć postawę przy stole, jak posługiwać się sztućcami.

·        Ważne w realizacji tego zadania konkursowego była również prelekcja higienistki szkolnej dla uczniów klas I-III na temat kultury wyglądu człowieka, czyli troski o higienę osobistą (włosy, paznokcie, czystość ciała, czystość stroju), kultury zdrowotnej i fizycznej (zasady zdrowego żywienia, aktywność fizyczna). Uczniowie chętnie słuchali i dyskutowali z higienistką na ten temat, wymieniając poglądy i doświadczenia.

·        Z kolei uczniowie klasy V, którzy na podstawie zebranych informacji od poszczególnych klas, opracowali Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania. Zawierała ona najważniejsze, najczęściej wymieniane zasady kultury: słowa, zachowania się w różnych sytuacjach, spożywania posiłków i zachowania się przy stole, stroju i wyglądu, zdrowotnej i fizycznej, które zostały atrakcyjnie ozdobione i estetycznie wykonane.

·        Na szkolnym korytarzu wyeksponowano ciekawe, kolorowe plakaty zawierające zasady kulturalnego zachowania, aby mogli je sobie utrwalić wszyscy uczniowi i przygotować się do konkursu „Mistrz savoir-vivre”. Plakaty wzbudzały duże zainteresowanie wśród uczniów i nieustannie przypominały im o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania. Efekt był widoczny - wszyscy starali się być kulturalni wobec kolegów i starszych.

·        Na szkolnym korytarzu pojawiła się też gazetka przygotowana przez uczniów klasy V pod opieką wychowawcy pod tytułem „Savoir-vivre”. Uczniowie samodzielne wyszukiwali w Internecie informacji na ten temat. Zostały tam również spisane nieeleganckie i niekulturalne gesty i zachowania, które zaobserwowane były przez uczniów i wychowawców poszczególnych klas. Uczniowie wzajemnie starali się pilnować, aby nie zachowywać się w ten sposób.

Zadanie 2.

Wykonanie plakatu: „Mój wygląd świadczy o mnie”            

·        W ramach tego zadania uczniowie klas I – VI w listopadzie 2016 roku uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat ,,W świąteczny dzień”, które prowadziła pani Danuta Śliwińska. Po prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad savoir vivre uczniowie w wyniku dyskusji stwierdzili, że nasz strój dużo o nas mówi. Każdy, a w szczególności młodzież, lubi ubiorem wyrażać swoją indywidualność, charakter, poglądy, przynależność do określonej grupy. Na „odlotowe” kolory, oryginalne zestawienia ciuchów, bawienie się strojem można pozwolić sobie, jednak  - nie zawsze i nie wszędzie. Trzeba bowiem  pamiętać, że odpowiedni ubiór jest częścią dobrego wychowania. Uczniowie, podzieleni na grupy wypracowali własną interpretację odświętnego, galowego stroju i wizerunku. Po krótkiej dyskusji swoje wnioski zapisano na ,,Szkolnej Karcie Zasad”.

·        Zasady savoir vivre dotyczące wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru przybliżyła uczniom klas IV - VI   pielęgniarka szkolna pani T. Gajecka. Zwróciła uwagę, że samo dbanie o właściwe ubranie nie wystarcza, potrzebne jest także pielęgnowanie ciała, właściwe korzystanie z kosmetyków i biżuterii.

·        W styczniu na lekcjach wychowawczych w klasach IV – VI przeprowadzono  pogadanki na temat ,, Co mój wygląd mówi  o mnie”.

W klasach I – III przeprowadzone zostały zabawy dydaktyczne ,,Dopasuj strój do sytuacji”. Uczniowie mieli do dyspozycji ilustracje: teatr, kościół, filharmonia, uroczystość rodzinna, szkoła, wycieczka w góry, mecz piłki nożnej. Do podanych sytuacji i szablonów postaci dopasowywali przygotowane elementy stroju.

W czasie wyjazdu  uczniów naszej szkoły na koncert do Filharmonii Rzeszowskiej oraz na spektakl teatralny,, Chłopcy z Placu Broni” w Krośnie zauważyliśmy, że uczniowie odpowiednio dobrali swoje ubranie do odwiedzanych miejsc.

·        W marcu został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat ,,Mój wygląd świadczy o mnie”. Uczniowie mogli zaprezentować przykłady właściwego i nieodpowiedniego stroju szkolnego, codziennego i galowego. Dzieci w interesujący sposób przedstawiały temat konkursu. Prace wykonywane były w różnorodnych technikach plastycznych i przedstawiały najczęściej dopasowanie stroju do sytuacji. Zwracały uwagę na schludny wygląd, właściwą  fryzurę, mimikę twarzy i odpowiednią postawę przy stole.

 Do jury wpłynęło 28 prac  z których wybrano najciekawsze. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, a wyróżnione prace zostały zaprezentowane  na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. 

Realizacja tego zadania wpłynęła na większą dbałość o poszczególne elementy wyglądu  budujące pozytywny  wizerunek uczniów.

Laureatami zostali:  Jakub Dachowski, Miłosz Byczek,  Laura Wojdyła, Zuzanna Warchoł, Patryk Kołodziej, Bartłomiej Grębski, Cezary Zięba, Jakub Martyka.

Zadanie 3.

Opracowanie krótkich prac pisemnych na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”. 

·        Jednym z zadań w ramach realizowanego projektu było opracowanie krótkich prac pisemnych na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”. W tym celu przeprowadzono w kwietniu w naszej szkole konkurs plastyczno- literacki. Obejmował on wszystkich uczniów klas IV-VI. Uczestnicy przygotowywali prace pisemne na określony temat w formie opowiadania, listu lub kartki z pamiętnika.

Dodatkowo praca miała być ozdobiona rysunkiem zgodnym z powyższą tematyką i napisaną przez siebie pracą. Miał on na celu: propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się, uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania – normy zachowania w stosunku do rówieśników, osób starszych, rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności. Oceniana była: zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, stopień samodzielności,    indywidualizmu i oryginalności ujęcia tematu, dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, dobór i umiejętne wykorzystanie środków wyrazu plastycznego, staranność wykonania. Do konkursu napłynęło 35 prac, w tym większość opowiadań, 4 prace w formie listu, a 5 w formie kartki z pamiętnika. Wszystkie opatrzone były rysunkami i podejmowały tematy zgodne z regulaminem konkursowym. Uczniowie chętnie pisali o zasadach dobrego wychowania, a była to konsekwencja ich aktywnego uczestnictwa w różnych działaniach podejmowanych w szkole w tym roku szkolnym w ramach realizacji zadań konkursu „Szkoła dobrego wychowania”.

Zadanie 4.

Przygotowanie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…   

·        Uczniowie klas III i V wykonali również zadanie konkursowe polegające na zaprezentowaniu scenek obrazujących kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach naszego życia. Wybrani uczniowie przygotowali wcześniej krótkie scenki, które przedstawili widowni uczniowskiej. Dotyczyły one właściwego witania się z rówieśnikami oraz osobami starszymi, przedstawiania się w gronie nieznajomych osób, a także przeprowadzania kulturalnej rozmowy telefonicznej. Uczniowie dowiedzieli się, jakich zwrotów używać, kto komu się przedstawia, jak należy rozpoczynać rozmowę telefoniczną, kto może pierwszy ją skończyć. Przykłady prezentowane przez kolegów były dla uczniów wspaniałą lekcją kulturalnego zachowania. Na bieżąco scenki uczniowskie były przez wszystkich komentowane, analizowane i omawiane wspólnie z wychowawcami.

·        Na korytarzu szkolnym została również przygotowana przez uczestników kółka języka polskiego gazetka ścienna pt. „Halo! – czyli o poprawnej rozmowie telefonicznej”. Znalazły się na niej cenne, praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania kulturalnej rozmowy telefonicznej, czyli np. jak rozpoczynać rozmowę, jak kończyć, kto pierwszy może ją skończyć, w jakich godzinach nie należy dzwonić, gdzie nie można używać telefonów. W większości były to wnioski wysunięte ze scenek prezentowanych przez uczniów oraz ze wspólnej dyskusji na ten temat.

·        Ze względu na ważność powyższego tematu uczniowie przygotowali artykuł, który został zamieszczony w szkolnej gazecie „Na luzie” podejmujący zasady kulturalnego zachowania się na co dzień. 

Zadanie 5.

 Zorganizowanie szkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. 

    Od października 2016r. przeprowadzono  szereg lekcji wychowawczych w klasach IV - VI na temat zasadach dobrego zachowania. Zajęcia prowadzono wykorzystując literaturę dostępną w bibliotece szkolnej, prezentacje multimedialne, fragmenty programów telewizyjnych związanych z kulturą zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

·        Uczniowie klas I – III swoją wiedzę na temat savoir vivre poznawali uczestnicząc w pogadankach, scenkach dramowych prowadzonych w ramach zajęć zintegrowanych.

·      Zasady zachowania przy stole poznawali w teorii i praktyce w czasie zajęć tematycznych  prowadzonych przez panią Renatę Ciołkosz.

·       2 marca 2017r. uczniowie klas I – III brali  udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panią Adrianę Czocharę, w czasie których wykonywali serwetnik na stół wielkanocny. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem podjęli się tego zadania. Prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Jak wynika z relacji rodziców i uczniów własnoręcznie wykonane serwetniki ozdobiły rodzinne stoły wielkanocne.

·        9 marca uczniowie klas I – III na zajęciach zintegrowanych uczyli się nakrywania do stołu i prawidłowego posługiwania się sztućcami.

·        Uczniowie  zaznajomili się z literaturą, dotyczącą tych zasad, w ramach zajęć bibliotecznych pod kierunkiem pani Danuty Śliwińskiej.

·        Przed konkursem omówiono zasady savoir vivre wyeksponowane na terenie  szkoły na plakatach, gazetkach i plakietkach ściennych.

Konkurs szkolny na „Mistrza savoir vivre” przeprowadziliśmy w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r.  Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie klas I – III / 21 osób/ rozwiązywali test składający się z 10 zadań.

7 pkt. zdobyło 3 uczniów, 8 pkt. zdobył 5 uczniów, 9 pkt. zdobyło 11  uczniów

Maksymalną ilość punktów – 10 zdobyło 2 uczniów: Bartosz Płaziński i Laura Wojdyła

Konkurs w klasach IV – VI  / 32 osoby/ poprzedzony był eliminacjami klasowymi. Uczniowie, którzy otrzymali maksymalną ilość punktów wzięli  udział w II etapie konkursu. W finale uczestniczyło 7 uczniów. Test składał  się z 10 zadań. Mistrzami savoir vivre zostali:  Jakub Biernacki, Wiktoria Sendra, Michał Furmanek i Jakub Wojnarek..

 Za udział w konkursie nasza szkoła uzyskała certyfikat SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA.


ZMIEŃ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA

opublikowane: 7 cze 2017, 02:51 przez Elżbieta Madej   [ zaktualizowane 7 cze 2017, 03:14 ]

„Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia"


Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych. W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody. 


W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oszacowano, iż w roku 2017 wytworzonych zostanie ponad 500 tys. ton odpadów komunalnych, w których najwięcej, bo 35 znajduje się pozostałości kuchennych. Mając na względzie powyższe oraz hierarchię postępowania z odpadami, na czele której znajduje się zapobieganie powstawaniu odpadów, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów
spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

 

W ramach akcji pod hasłem „Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia" zbierane są produkty żywnościowe, których wykorzystanie lub sprzedaż w terminie przydatności do spożycia jest wątpliwe i najprawdopodobniej trafiłyby do odpadów. Na liście dostępnej w każdym z 27 punktów na terenie Podkarpacia znalazły się m.in. mąka, ryż, kasze, cukier, sól, konserwy, przyprawy, olej i oliwa, dżemy, zupy w proszku i kostki rosołowe. Przekazywana żywność winna znajdować się w opakowaniach jednostkowych, nienaruszonych z nieprzekroczonym terminem ważności. Można też przekazywać warzywa i owoce surowe (cebula, czosnek, ziemniaki, jabłka, kapusta itp.) bez widocznych śladów psucia.

Adres w Jaśle punktu odbioru produktów:

Kuchnia Caritas

ul. Za Bursą 1a

38-200 Jasło

tel. 13 4465602

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku

opublikowane: 24 mar 2017, 04:25 przez Elżbieta Madej


W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r. których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, w terminie do 28.04.2017r. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a nr telefonu; 134435417, 134435419, 134437143.
W 2017 roku Placówka Terenowa KRUS w Jaśle posiada 22 miejsca, w tym:
dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju – na II turnus: 16.07 – 05.08.2017 r. /11 miejsc/
dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – na II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r. /11 miejsc

Zagrożenia z Internetu - informacje dla rodziców

opublikowane: 9 mar 2017, 22:53 przez Elżbieta Madej   [ zaktualizowane 21 mar 2017, 06:05 ]

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń
w Internecie Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą
o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

 

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

 Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak spędzanie zbyt dużej ilości czasu na grach może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

 W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo.

 Z doniesień mediów wynika, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.

 Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

Rola rodziców  w przeciwdziałaniu zagrożeniom polega na rozmowach z dzieckiem, omówieniu jego aktywności w internecie, dopytaniu o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka.

Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie dziecka w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

 Poniżej przekazujemy rodzicom informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w korzystaniu z gier komputerowych:

 

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

3. Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

4. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

5. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

6. Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

7. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

8. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

9. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

 Gdzie można uzyskać pomoc ?

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).


1-10 of 242